สินเชื่อ ส่วนบุคคล คืออะไร มีกี่ประเภท มือใหม่ควรรู้

มารู้จัก สินเชื่อ คืออะไร? มีอะไรบ้าง? สามารถแบ่งได้กี่ประเภท? และฐานเงินเดือนที่ต้องใช้เป็นข้อมูลในการกู้เงิน

ไขข้อสงสัย ชวนมาทำความเข้าใจ ‘ สินเชื่อ ส่วนบุคคล ’

สินเชื่อ ส่วนบุคคลคืออะไร?

ในความหมายของคำว่า สินเชื่อ ส่วนบุคคล คือเป็นแหล่งเงินกู้ แหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายเรียบร้อย ที่มีทั้งสถาบันการเงิน ธนาคารให้บริการ โดยจะมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับรอง เพื่อให้คนที่ต้องการเงินก้อน หรือตามหาเงินทุน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายมากขึ้น

สินเชื่อ

ตามประกาศธปท. ในวันที่ 31กรกฎาคม 2563 คําจํากัดความคำว่า สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึง “การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วง ซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือการบริการ และให้รวมถึงสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ”

สินเชื่อส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เปิดโอกาส ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งในแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ทั้งเงื่อนไข คุณสมบัติ และจุดประสงค์การใช้งาน

สามารถแบ่งได้ถึง 2 ประเภท

 1. สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง สินเชื่อที่จะต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันวงเงินกู้ อย่างเช่น รถยนต์ บ้านที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินเชื่อที่ขอมา
 2. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึง สินเชื่อที่ไม่จำเป็นจะต้องขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่แสดงหลักฐานรายได้ในขั้นตอนสมัครขอสินเชื่อนั่นเอง เช่น บัตรกดเงินสด
สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับใคร?

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับใคร?

โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ คือ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มพนักงานบริษัทฯ ที่มีรายได้ประจำ 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกร 

กลุ่มที่ 3 : กลุ่มครู ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่ 4 : อื่น ๆ

โดยเพียงแค่ตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นเอกสารการสมัคร เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน และรายการเดินบัญชี เพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้มั่นใจในความสามารถของการชำระหนี้ และพร้อมปล่อยสินเชื่อตามเอกสารที่แสดงนั่นเอง โดยรายละเอียดคุณสมบัติ เอกสาร และการพิจารณา จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน แนะนำให้ลองตรวจสอบข้อมูลที่ Website ของในแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยตรง เพื่อเป็นความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมความพร้อมในขั้นต่อไป 

การคำนวณดอกเบี้ยเบื้องต้น

การคำนวณดอกเบี้ยเบื้องต้น

การคิดดอกเบี้ยคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล จะมีวิธีการคิดคำนวณเพื่อประมาณการรายจ่ายในแต่ละเดือน ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก

การจ่ายดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นถ้าหากจ่ายในแต่ละงวดมากเท่าไหร่ ก็จะจ่ายงวดต่อ ๆ ไป เบาลงไปเท่านั้น ข้อดีคือ ยิ่งโปะเงินมาก หนี้ก็ยิ่งหมดไวขึ้นนั่นเอง

**สูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ดังนี้ : เงินต้นคงเหลือ x ดอกเบี้ย 15% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี* ÷ 365 วัน**

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลปกติแล้ว คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อทั้งธนาคาร และสถาบันการเงินจะแตกต่างกันอย่างไม่มาก จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของสินเชื่อนั้น ๆ ระยะเวลาการกู้ ค่าดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติหลัก ๆ ที่จำเป็น ดังนี้

✔  อายุระหว่าง 20 – 55 ปี

✔  เป็นพนักงานและมีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,000 บาท ขึ้นไป 

✔  มีอายุการทำงานเรียบร้อยตั้งแต่ 1 เดือนเป็นต้นไป

✔  มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

✔  มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการ

โดยรายละเอียดคุณสมบัติ ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อกำหนดของธนาคาร และสถาบันการเงินนั้น ๆ นั่นเอง

สำหรับตัวอย่างเอกสารที่ประกอบการสมัครจะมีดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • เอกสารการแสดงรายได้ เช่น
  • สลิปเงินเดือน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน 
  • Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
สินเชื่อ ส่วนบุคคล

ฐานเงินเดือน

สำหรับฐานเงินเดือนของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยคุณสมบัติเกี่ยวกับ ฐานเงินเดือน ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบันการเงิน เช่น บางที่หากเป็นพนักงานประจำ แล้วมีรายได้ที่มั่นคง ฐานเงินเดือนตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป ก็จะสามารถยื่นเอกสารการสมัครเพื่อให้สถาบันการเงินพิจารณาได้  

สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีรายได้มั่นคง มีประวัติทางการเงินที่ดี และมีความสามารถในการจ่ายคืนเงิน เพื่อช่วยในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 

คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

โดยหากกำลังมองหาตัวช่วยทางการเงิน ในยุคนี้ก็จะมีหลากหลายที่ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล โดยอย่าลืมที่พิจารณาธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และน่าเชื่อถือได้ด้วยนะ หรือหากใครที่ไม่สามารถกู้สินเชื่อได้เรามีช่องทางมาแนะนำรับรองว่ารับเงินทุกวันแน่นอน คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ถือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้แบบสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาทำกำไรกับเราได้ตลอด 24 ชม. พร้อมรับโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบ